Veimerking

Dette kan vi hjelpe deg med


Veimerkingen vi utfører går i hovedsak ut på tverrgående merking som gangfelt, stopplinjer, vikelinjer og retningspiler.
Merkemiddelet er av termoplast, men prefabrikert termoplast anvendes også der det er behov.
Noe langsgående veimerking utføres også, men da bare på mindre strek.
Merking av parkeringsplasser er det vi utfører mest av. Vi brenner ned både tall, HC, EL bil, sykkelmerker og andre merker ved etterspørsel.

Ved merking av skolegårder/barnehager kan vi levere div. spill som sjakk, 60meteren, firkant ,paradis, sykkelbane samt andre dekorative mønster.

Vi kan merke hele året da vi har investert i utstyr som gjør det mulig å merke gangfelt og andre områder, også når det er slaps, is og vått ute.

Vi legger også taktyle ledelinjer for blinde.

    Har du et prosjekt i tankene?

    Vi hjelper deg med å få ideene ned på papiret og ut i verden. Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg. 

    © Lillerovde Maskin AS
    Utvilket av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram