Asfaltering

Asfaltering

Lillerovde Maskin AS utfører asfaltering av private, mindre veier og parkeringsplasser. Når det gjelder asfaltering, legger vi stor vekt på riktig verktøy og riktig kompetanse, for å sikre et best mulig veidekke.

Asfalt kan, ved alminnelig bruk og riktig underlag, ha en levetid på 15-20 år. I tillegg krever asfalt svært lite vedlikehold, og kan enkelt spyles og kostes for rengjøring. Dersom du skulle ha behov for å sage vekk et stykke asfalt, har vi også utstyr til å utføre dette.

På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og andre private veier.

Vi har kontrakt med Veidekke

Kontakt oss

Adresse: Lisa VN 21, 6006 Ålesund
Telefon: 920 39 833
E-post: post@lillerovdemaskin.no