Vinterdrift

Vinterdrift

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet. Det er viktig at veien blir behandlet fort, før det oppstår ulykker. Lillerovde Maskin AS har lang erfaring innen brøyting, og arbeider effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å opprette faste avtaler for brøyting.

Vi utfører salting og skraping av store og små veier og har både traktor, sweeper, hjullaster og lastebil.

Vi har kontrakt med Veidekke

Kontakt oss

Adresse: Lisa VN 21, 6006 Ålesund
Telefon: 920 39 833
E-post: post@lillerovdemaskin.no