Graving

Graving

Vi utfører graving i forbindelse med garasjetomter, natursteinsmuring, drenering, vann og avløp samt klargjøring for asfaltering. En stor del av vår gravevirksomhet innebærer utbedring av eksisterende anlegg for vann og avløp.

Maskinparken er variert og riktig utstyr blir valgt ut i fra fremkommelighet og hensyn til omkringliggende masser. Vår har også lang erfaring innen utbedring og etablering av drenering for både huseiere, borettslag og sameier.

Kontakt oss

Adresse: Lisa VN 21, 6006 Ålesund
Telefon: 920 39 833
E-post: post@lillerovdemaskin.no